Regler

Regler og betingelser

Regler Og betingelser

Om spillet


Spillet læner sig op af den virkelige fodboldverden: man deltager i en division med andre deltagere og kæmper om oprykning og for at undgå nedrykning. Nøjagtigt som i en rigtig fodboldliga gælder det om at få flest point.

Derudover er der mulighed for at deltage i private ligaer samt Cuppen, som er en alle-mod-alle turnering på tværs af divisioner.

Kampene i spillet er primært TV-kampe. Deltagelse er gratis.

Video guide

Video guide

Kort guide til spillet

Kort guide til spillet


Regler

Regler

Liga turneringen

Liga turneringen

En turnering varer typisk en kalendermåned og har oftest 24 spillerunder. Hver runde består af 1-4 kampe, som spilles på den samme dag. Blandt disse kampe kan deltageren under punktet "Dine tips" vælge ét hold at tippe på. Tip afgives ved at klikke på knappen udfor det hold, man ønsker at tippe på inden den anførte deadline for kampen. Før deadline er det muligt at ændre sit valg samme sted under "Dine tips". En deltager skal have oprettet en brugerkonto her på sitet og være logget på for at kunne foretage et tip.

Under turneringen føres der regnskab med den enkelte deltagers point og målscore: En deltager, der har tippet på et hold i en kamp, får i tilfælde af sejr til dette hold 3 point, i tilfælde af uafgjort 1 point og i tilfælde af nederlag 0 point. Målscoren er antal mål hhv. for og imod det valgte hold. Ordinær spilletids resultat anvendes. Eksempel: En deltager har efter 3 spillerunder 4 point og en målscore på 3-3. I 4. spillerunde har deltageren tippet på Tottenham i kampen Tottenham-Arsenal. Tottenham vinder 2-1, og deltageren kommer dermed op på 7 point og 5-4 i målscore i det samlede regnskab.

Alle deltagere i spillet har en konto med fiktive penge, og ved turneringens start tildeles hver deltager et beløb på 100.000 kr. I spillet koster det (fiktive) penge at tippe på favoritten i en kamp, mens det er gratis at tippe på underdoggen. Jo større en favorit vurderes at være, jo dyrere er den at tippe på. Prisen er anført efter holdnavnet.

Eksempel

I en kamp imellem OB og Esbjerg står beløbet 17.000 kr. efter navnet på favoritten OB, og 0 kr. efter navnet på underdoggen Esbjerg. En deltager afgiver tip på OB, og deltagerens saldo nedskrives med 17.000 kr. Det er kun muligt at tippe på en favorit, hvis man har råd. F.eks: En deltager har 14.000 kr. på sin konto. Da tip på OB koster 17.000 kr., har deltageren ikke mulighed for at afgive tip på OB.

Udover at være gratis giver tip på en underdog mulighed for at tjene (fiktive) penge. En deltager, der har tippet på en underdog, modtager for hvert mål til underdoggen det beløb, som det koster at spille på kampens favorit. Eksempel: I kampen mellem Roma og Lazio koster tip på favoritten Roma 25.000 kr. Deltageren tipper på underdoggen Lazio. Lazio noteres for 2 mål i kampen, og deltagerens saldo opskrives med 50.000 kr. Har en deltager tippet på underdoggen i en kamp, der ender med resultatet 0-0, modtager denne deltager en "0-0 underdog bonus" svarende til 1 scoret underdog-mål. Eksempel: I kampen Real Madrid-Getafe koster tip på favoritten Real Madrid 41.000 kr. Deltageren tipper på underdoggen Getafe. Kampen ender 0-0, og deltagerens saldo opskrives med 41.000 kr.

Afstår en deltager fra at afgive tip i en runde, noteres deltageren for et 0-3 nederlag i denne runde.

Deltagerne er inddelt i divisioner og konkurrerer kun indenfor egen division. I stillingerne rangeres deltagerne efter:
  • 1. Flest point
  • 2. Bedste målforskel
  • 3. Flest scorede mål
  • 4. Største saldo
  • 5. Først oprettede brugerprofil
Efter sidste spillerunde er turneringens slutresultat givet. Alle divisioner med undtagelse af Danmarksserien har et antal nedrykningspladser i hver turnering. Ligeledes har alle divisioner med undtagelse af Telly Divisionen et antal oprykningspladser i hver turnering. Deltagere, der ved en turnerings afslutning er placeret på en op- eller nedrykningsplads, rykker hhv. et niveau op eller ned og starter næste turnering her. Op- og nedrykningspladserne er markeret i stillingerne med farver (oprykningspladser: gul/grøn, nedrykningspladser: rød). Deltageren, der ved en turnerings afslutning er placeret på plads nr. 1 i Telly Divisionen, kåres som mester.

Privatligaer

PrivatligaerPrivatligaer fungerer efter samme regler som liga-turneringen, blot er der kun en division og ingen op- og nedrykning.

Cuppen

Cuppen

Hvor længe kan du gå ubesejret? Cuppen er vores alle-mod-alle turnering. Den starter ved begyndelsen af en ny sæson - alle er automatisk tilmeldt - og fortsætter så længe, der er hold med en ubesejret stime. Bliver alle tilbageværende hold elimineret i samme runde, vinder deltageren med flest point, bedste målforskel, flest scorede mål, største saldo, først oprettede brugerprofil (prioriteret i den rækkefølge) ved rundens afslutning.

Diplomer

Diplomer

Optjen diplomer og titler på baggrund af individuelle præsentationer. Under 'Din konto' kan du se hvilke diplomer du allerede har opnået og hvilke du mangler. På Diplomranglisten kan du se top 200 over brugere med flest diplompoint og de tilhørende titler.

Betingelser

Betingelser

Accept af vilkår

Alle regler og betingelser er at betragte som accepterede og bindende for deltagerne i Telly League ved oprettelse af brugerkonto. I tilfælde af tvivl eller uenighed om turneringsvilkårene vil det være Panenka Aps, der fastlægger fortolkningen og afgør spørgsmålet efter eget skøn. Der kan ikke i den anledning eller i øvrigt på grundlag af turneringernes gennemførelse, manglende udgivelse, ændringer i kampprogram eller andre forhold, gøres erstatningskrav gældende mod Panenka Aps, som i øvrigt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i, eller tilføjelser til reglerne. Panenka Aps har ret til, til enhver tid og uden varsel at afbryde turneringerne og serviceydelserne på TellyLeague.com.

Deltagerbetingelser

Det er ikke tilladt for en person at deltage med mere end ét holdnavn. Forsøg på omgåelse af denne regel medfører permanent eksklusion fra Telly League.

Holdnavn og manager navn

Panenka Aps forbeholder sig ret til at underkende og ekskludere holdnavne og manager navne, som kan virke anstødelige, krænkende eller politiske. Det samme gør sig gældende for navne, der er kommercielle eller på anden vis forsøger at udnytte TellyLeague.com som medie.

Adgangskode

Den enkelte bruger af TellyLeague.com er ansvarlig for at hemmeligholde sin adgangskode og for at sikre, at andre ikke anvender brugerens konto. Hvis en bruger får mistanke om uautoriseret adgang til sin konto, er brugeren forpligtet til øjeblikkeligt at orientere spil-administrator via e-mail.

Konkurrencer

Ved deltagelse i konkurrencer accepterer brugeren at modtage e-mails fra TellyLeague.com, således at eventuelle vindere kan kontaktes. E-mails kan altid frameldes efterfølgende.

Personlige oplysninger

Ved oprettelse af brugerkonto hos TellyLeague.com giver brugeren sit samtykke til, at Panenka Aps opbevarer oplysninger om brugeren inklusiv oplysninger om dennes bevægelser på TellyLeague.com. Panenka Aps forpligter sig til ikke at videregive en brugers personlige oplysninger til tredjepart uden brugerens samtykke.

Oplysninger af ikke-personlig karakter

Statistiske og demografiske oplysninger, der ikke rummer personlige detaljer, samt oplysninger om generelle brugsmøsntre på TellyLeague.com indsamles og anvendes af Panenka Aps og kan videregives til en tredjepart. Disse oplysninger anvendes kun i samlet form, og ingen brugere vil blive identificeret.

Aflysninger

I tilfælde af at en programsat kamp aflyses eller udsættes til en anden dag, foretager Panenka Aps en tendenslodtrækning ud fra anslåede sandsynligheder for hhv. hjemmesejr, uafgjort og udesejr. Resultatet af en tendenslodtrækning vil være 1-0, 0-0 eller 0-1.

Irregulært afviklede kampe

I tilfælde af at en kamp afbrydes, eller en kamps resultat ugyldiggøres, er det spil-administrators opgave ud fra eget skøn at tilvejebringe et så retfærdigt resultat som muligt. Dette kan evt. ske ved tendenslodtrækning. Spil-administrators afgørelse er uomtvistelig.

Fejl med deadline

I tilfælde af at en kamp starter før den angivne deadline for afgivelse af tip, vil kampens reelle resultat ikke blive anvendt i turneringen. I stedet vil et resultat findes ved tendenslodtrækning. I tilfælde af at en deltager afgiver tip på en kamp efter dennes deadline, annulleres tippet, og deltageren noteres for et 0-3 nederlag.

Tekniske uheld

Panenka Aps er ikke ansvarlig for manglende funktionsdygtighed på TellyLeague.com, tab af data, rigtigheden af oplysninger på TellyLeague.com, manglende serviceydelser og heller ikke for konsekvenserne af vira hentet fra TellyLeague.com. I tilfælde af tekniske problemer, herunder tab af data, forbeholder Panenka Aps sig ret til at aflyse spillerunder, det være sig både afsluttede og fremtidige, for igangværende turneringer samt ret til helt at aflyse igangværende turneringer. Panenka Aps fralægger sig ethvert ansvar over for manuelle og tekniske fejl, der måtte have indvirkning på en turnerings resultatet.

Referencer

TellyLeague.com kan have referencer (links) til andre internetsider, som ikke vedligeholdes af Panenka Aps. Panenka Aps råder på ingen måde over de oplysninger, produkter eller serviceydelser, som udbydes på andre forbundne internetsider og er ikke ansvarlig for disses indhold.

Ophavsret

Alt materiale på TellyLeague.com ejes af Panenka Aps, og materialet er beskyttet af love om ophavsret og varemærke. Det er ikke tilladt at kopiere, ændre, gengive, genudsende, fremsende eller distribuere materiale fra TellyLeague.com, medmindre tilladelse er givet hertil. Det er kun tilladt at benytte indholdet på TellyLeague.com til privat og ikke-kommercielt brug. Enhver uautoriseret anvendelse kan medføre erstatningskrav.